గర్భిణులు లావెక్కితే

గర్భిణులు లావెక్కితే ప్రసూతి సమయంలో లావెక్కే ఆడవారికి పుట్టే పిల్లలు కూడా లావ్ఞగానే పుడతారని కెనడాలో నిర్వహించిన ఓ అధ్యయనం చెబుతోంది. గర్భిణిగా ఉన్నపుడు శరీరం పెరగకుండా

Read more