ఏపీలో శ్రీరాముడికి తప్పని కరెంట్ కష్టాలు

ఏపీ రాష్ట్రం అంధకారంలోకి వెళ్లిపోయింది. గత పది రోజులుగా రాష్ట్రంలో కరెంట్ కోతలతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. బయట ఎండ..లోపల ఉక్కపోతతో జనాలు నరకం చూస్తున్నారు. ఈ కరెంట్

Read more