ఇంటికి రూ.3,419 కోట్ల కరెంట్ బిల్లు..షాక్ తో హాస్పటల్ లో చేరిన ఇంటి యజమాని

మాములుగా ఓ ఇంటికి కరెంట్ బిల్లు వస్తే వందల్లో , వేలల్లో వస్తుంది..కానీ ఇక్కడ ఏకంగా కోట్లలో రావడంతో ఆ బిల్లు చూసి ఇంటి యజమాని షాక్

Read more

చింతలపూడిలో చిన్న హోటల్ కు ఏకంగా రూ.21 కోట్ల కరెంటు బిల్లు..

కరెంట్ ను టచ్ చేస్తూనే కాదు ఒక్కోసారి కరెంట్ బిల్లు చూసిన షాకే తగులుతుంది. తాజాగా చింతలపూడిలోని ఓ చిన్న హోటల్ యజమానికి అలాంటి షాకే తగిలింది.

Read more