అబిడ్ప్‌ పోస్టాఫీసులో సిబిఐ దాడులు

అబిడ్ప్‌ పోస్టాఫీసులో సిబిఐ దాడులు హైదరాబాద్‌: అబిడ్స్‌జనరల్‌ పోస్టాఫీసులో సిబిఐ అధికారులుతనిఖీలు చేపట్టారు.. మొదటి అంతస్తులో సిబిఐ అధికారులుసోదాలునిర్వహించారు.. సెర్చ్‌ ఆపరేషన్‌ కోసం అధికారులు కార్యాలయం తలుపులు

Read more