ఆదాయపు పన్ను శాఖ 120 స్టార్టప్‌లకు ఏంజెల్‌ టాక్స్‌ మినహాయింపు…

న్యూఢిల్లీ: ఆదాయపు శాఖ దాదాపు 120 స్టార్టప్‌లకు ఏంజెల్‌ ట్యాక్స్‌ను మినహాయించింది. ఈమేరకు ఆయా స్టార్టప్‌లకు సమాచారాన్ని కూడా పంపించింది. దీంతో ఇటీవలే ఏంజెల్‌ ట్యాక్స్‌పై ఏర్పడిన

Read more