మరో కీలక పథకాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం జగన్

పేద బ్రాహ్మణుల కోసం గరుడ సహాయ పథకం ద్వారా రూ. 10 వేల ఆర్థికసాయం అమరావతి: సీఎం జగన్ మరో కీలక పథకాన్ని ప్రారంభించారు. పేద బ్రాహ్మణ

Read more