కొబ్బరి పొంగడాలు

కొబ్బరి పొంగడాలు కావలసినవి కొబ్బరికోరు-రెండు కప్పులు, తడిబియ్యం పిండి-రెండున్నర కప్పులు బెల్లం, పంచదార-కప్పు చొప్పున, యాలకులు-ఆరు నూనె-పావ్ఞకిలో, జీడిపప్పు-పావుకప్పు, నెయ్యి-నాలుగు చెంచాలు పెరుగు-కప్పు తయారుచేసే విధానం బెల్లానికి

Read more