శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కేంద్రమంత్రి నిర్మలా పర్యటన

శ్రీకాకుళం : కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. పొందూరులో జాతీయ చేనేత దినోత్సవంలో ఆమె

Read more