ఊపిరికి ఉరేస్తున్న కాలుష్యం

ఊపిరికి ఉరేస్తున్న కాలుష్యం పండగలు, పబ్బాలు, ఆనందాన్ని పెంచి ఆరో గ్యంగా ఉండేందుకు ఉపయోగపడాలి. అందు కే మన పెద్దలు ఆ పండగలను ఆయా వాతావరణాలకు అనుకూలంగా

Read more

సముద్రాలకు ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్ధాల ముప్పు

సముద్రాలకు ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్ధాల ముప్పు రెండువేల యాభై నాటికి సముద్రాలన్నీప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థా లతో నిండిపోయి మత్స్యసంపద ఉనికి లేకుండా పోతుందని అందుకని ఇప్పటి నుంచే అత్యవసర చర్యలు

Read more

కమ్ముకొస్తున్న కాలుష్య మేఘాలు

కమ్ముకొస్తున్న కాలుష్య మేఘాలు కాలుష్య నివారణకై కేంద్ర,రాష్ట్రప్రభుత్వాలు ఆచరణయోగ్యంకాని విధానాలతో ప్రయోగా లు చేస్తూ రోజురోజుకు జఠిలం చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా పర్యావరణం విషతుల్యంగా మారుతున్నది. లక్షలాది మంది

Read more

పర్యావరణ కాలుష్య ప్రమాదంలో ప్రజారోగ్యం

పర్యావరణ కాలుష్య ప్రమాదంలో ప్రజారోగ్యం   ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నివేదిక ప్రకారం మనుషు లకు వచ్చే 102 వ్యాధులలో 85 వ్యాధులు పర్యా వరణ కాలుష్యం

Read more

చైనాలోనూ ఢిల్లీ తరహా సరి-బేసి విధానం

చైనాలోనూ ఢిల్లీ తరహా సరి-బేసి విధానం బీజింగ్‌: బీజింగ్‌లో కాలుష్యంపెరిగిపోవటంతో డిల్లీలో అమలవుతున్న సరి-బేసి విధానాన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.. ఈ విధానం ఇవాల్టి రాత్రి

Read more

భాగ్యనగరానికి ఓజోన్‌ కాలుష్య ముప్పు

భాగ్యనగరానికి ఓజోన్‌ కాలుష్య ముప్పు భాగ్యనగరానికి ఓజోన్‌ కాలుష్యంపొర పెద్ద ప్రమా దంగా తయారైంది. కాలుష్యనియంత్రణ మండలి ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలు కొన్ని సేకరించింది. నేల

Read more