కాలుష్యమయంగా పర్యాటక ప్రాంతాలు :

ప్రజావాక్కు   కాలుష్యమయంగా పర్యాటక ప్రాంతాలు : సి.ప్రతాప్‌, శ్రీకాకుళం దేశంలో అనేక పర్యాటక ప్రాంతాలు కాలుష్యం బారిన పడు తున్నాయి.మితిమీరిన అభివృద్ధి,అక్రమాలు, ప్రకృతివనరులను యధేచ్ఛగా వాడేయడం

Read more