అభ్యర్థులు, ప్రత్యర్థులు అంతా వారేనా?

అభ్యర్థులు, ప్రత్యర్థులు అంతా వారేనా? ప్రతిపక్షాలు లేవనుకున్న కెసిఆర్‌కు అసంతప్తులు, టికెట్లు ఆశించిన వారికి రానట్లయితే వారే ప్రత్యర్థులుగా మారనున్నారా? అలాంటివారిని ఎంత బుజ్జగించినప్పటికీ పదవి లేదనే

Read more

ప్రతిపక్షం పాత్ర పార్టీకే పరిమితం కాదు

ప్రతిపక్షం పాత్ర పార్టీకే పరిమితం కాదు పెద్దనోట్ల రద్దు అమలులోకి వచ్చి నవంబర్‌ 8 నాటికి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రతిపక్షాలన్నీ ‘బ్లాక్‌ డే పాటించాయి. ఆర్థికరంగంపై

Read more

వారసత్వ ఒరవడికి స్వస్తి పలకడం అవసరం

వారసత్వ ఒరవడికి స్వస్తి పలకడం అవసరం దేశంలో రాజకీయాలు గమనిస్తే నేతలుగా ఉన్న ఉద్ద్ధండ పిండాల నుండి రాజకీయ వారసత్వం మెల్లగా కుమారులు లేదా కుమార్తెల చేతిలోకి

Read more