త్రివిధ దళాలను రాజకీయ ప్రయోజనాలకు వాడొద్దు

న్యూఢిల్లీ: త్రివిధ దళాలను రాజకీయ ప్రయోజనాలకు వాడుకోవదంటు మాజీ సైనికోద్యోగులు ప్రధాని మోడి ప్రభ్వుతంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా రక్షణశాఖ మాజీలు రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌కు

Read more