రికార్డులకెక్కిన ఆఫ్రీకా ఖండం

పోలియోపై విజయం సాధించిన ఆఫ్రికా..డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రశంస ఆఫ్రికా: పోలియోను జయించిన ఖండంగా ఆఫ్రికా రికార్డులకెక్కింది. గత నాలుగేళ్లలో ఒక్కటంటే ఒక్క కేసు కూడా ఈ ఖండంలో నమోదు

Read more