పోలీసులతో మీడియా వాగ్వాదం

పోలీసులతో మీడియా వాగ్వాదం చెన్నై: తమిళనాడు శాసన సభలోకి మీడియాను అనుమతించకపోవటంతో శాసనసభ ప్రాంగణంలో మీడియా సభ్యులకు, పోలీసులకు వాగ్దావం జరుగుతోంది.

Read more