ఏపి పోలీస్‌ సేవ యాప్‌ ప్రారంభోత్సవం

రాష్ట్రంలోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లను అనుసంధానిస్తూ కొత్త యాప్ అమరావతి: ఏపి సిఎం జగన్‌ తన క్యాంపు కార్యాలయంలో రాష్ట్ర పోలీస్‌ శాఖ సరికొత్త యాప్‌ను ఆవిష్కరించారు.

Read more