ప్రధాని మోడీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన శ్రీలంక ప్రధాని

కష్ట సమయాల్లో భారత్ ఆర్థిక సాయం చేసి ఆదుకుందన్న విక్రమ సింఘే న్యూఢిల్లీ: శ్రీలంక కొత్త ప్రధానిగా రణిల్ విక్రమ సింఘే నిన్న ప్రమాణం చేసిన సంగతి

Read more