నేరాన్ని అంగీకరించిన షకిబ్‌

వాట్సాప్‌ సందేశాలు బహిర్గతం ఢాకా: క్రీడాకారులు, బుకీల మధ్య కొన్నిసార్లు సంభాషణలు జరుగుతుంటాయి. అవే క్రీడాకారుల కెరీర్‌ను పాడుచేస్తాయి. ఇదే విషయం బంగ్లా క్రీడాకారుడైన షకిబ్‌ అల్‌

Read more