నేటి నుండి శ్రీవారి దర్శనం నిలిపివేత

ద్వారకాతిరుమల ఆలయం కూడా మూసివేత తిరుపతి: కరోనా వైరస్‌ పలు ఆలయాలపై తన పంజా విసురుతుంది. ఈవైరస్‌ వ్యాప్తి నియంత్రణలో భాగంగా తిరుమల శ్రీవారి దర్శనాన్ని, ఆర్జిత

Read more