గోవాలో తెరుచుకున్న పాఠశాలలు

పనాజీ : గోవాలో పాఠశాలలు పున: ప్రారంభమైయ్యాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కోవిడ్ కేసులు తగ్గుముఖం పట్టడంతో పాఠశాలలు తెరిచారు. ఒకటోవ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు

Read more