పట్టుదల..అనురాగాల మధ్య అడ్డుగోడ

ఆలుమగల సంసారం చిన్న చిన్న విషయాలతో మనస్పర్ధలు ప్రేమికుల మధ్య రావడం సాధారణం. తమ మాటే నెగ్గాలని ఇద్దరికి పట్టుదల ఉంటుంది. దాంతో అనురాగాల మధ్య అడ్డుగోడ

Read more