కురుల పరిమళం కోసం..

శిరోజాల సంరక్షణ శరీరం రోజంతా తాజాగా, పరిమళభరతంగా ఉండేందుకు పర్‌వ్యూమ్‌ వాడుతాం, చెమట వల్ల శరీరమే కాదు మాడు భాగం దురద పుట్టి, జుట్టంతా చెడు వాసన

Read more