జానుశీర్షాసనం

సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి ఆసనాలు కాళ్లను ముందుకు చాపి, వీపును నిటారుగా ఉంచి, చేతులను పక్కకు వదిలి నేలమీద కూర్చొండి. కుడి మోకాలును మడిచి, కుడి పాదాన్ని ఎడమకాలి

Read more

కూరగాయలతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యo

చాలా మంది కూరగాయలు తినేందుకు ఇష్టపడరు. వాటి బదులు జంక్‌ఫుడ్‌, బేకరీ ఉత్పత్తుల మీద ఆసక్తి చూపుతారు. కానీ ఆహారంలో వెజిటబుల్స్‌ తగ్గించడం వల్ల చిన్నచిన్న ఆరోగ్య

Read more