దేశంలో ఢిల్లీ తలసరి ఆదాయమే ఎక్కువ!

తలసరి సగటు ఆదాయం రూ. 3,65,529లు న్యూఢిల్లీ: దేశంలోని మెట్రోనగరాలన్నింటికంటే ఢిల్లీ వాసుల తలసరి ఆదాయం మూడురెట్లు ఎక్కువ ఉంది. ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే సగటు ఢిల్లీ

Read more