ఒక పదవి కోసం ఇంత దిగజారిపోవాలా..? – చిరంజీవి

మా ఎలక్షన్స్ ప్రచారం ఏ రేంజ్ లో జరిగాయో తెలియంది కాదు..రాజకీయ ఎన్నికలను తలపించేలా ఈసారి మా ఎన్నికలు జరిగాయి. ఒకరిపై ఒకరు వ్యక్తిగతంగా విమర్శలు చేసుకుంటూ

Read more