టీడీపీ నేత పట్టాభి కనిపించడం లేదు

వైసీపీ ప్రభుత్వం ఫై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి అరెస్ట్ అయినా టీడీపీ నేత పట్టాభి..శనివారం బెయిల్ ఫై బయటకు వచ్చారు. రాజమండ్రి జైలు నుండి విజయవాడ కు

Read more