ఆ చిన్నారి మాటలకు మంత్రి కేటీఆర్ కూడా ఫిదా

పేపర్ ఎందుకు వేస్తున్నావంటూ ప్రశ్నించిన స్థానికుడుఏం వేయకూడదా? అంటూ ఎదురు ప్రశ్నించిన చిన్నారిఇప్పుడు కష్టపడితేనే భవిష్యత్ లో బాగుంటామని కామెంట్ హైదరాబాద్: పిల్లాడే గానీ.. ఆ చిన్నారిలో

Read more