సైదాబాద్ నిందితుడి కోసం రంగంలోకి దిగిన సజ్జనార్‌

సజ్జనార్‌ ..ఈ పేరు చెపితే కామాంధులకు వణుకు పుట్టాల్సిందే. దిశ ఘటన కామాందులను పిట్టలను కాల్చినట్టు కాల్చి దడ పుట్టించిన ధీరుడు. అలాంటి సజ్జనార్‌ ఇప్పుడు సైదాబాద్

Read more