ఏపిలో నేటి నుండి పంచాయతీ మూడో దశ నామినేషన్లు స్వీకరణ

ఉపసంహరణకు 12వ తేదీ వరకు గడువు అమరావతి: ఏపి పంచాయతీ ఎన్నికల మూడో దశ కోసం నేటి నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణ మొదలు కానుంది. ఈ నెల

Read more