అనంతపురం జిల్లాలో ప్రారంభమైన పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్

రాష్ట్రంలో వివిధ కారణాల వల్ల ఎన్నిక జరగకుండా ఆగిపోయిన.. 36 సర్పంచి, 68 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకుసంబదించిన పోలింగ్ ఆదివారం మొదలైంది. అనంతపురం జిల్లాలో పంచాయతీ ఎన్నికలు

Read more