మేం నమ్మినవాళ్లే మమ్మల్ని అవసరానికి ఆదుకోలేదు: పాశ్చాత్య దేశాలపై ప్రధాని మోడీ

పాపువా న్యూగినియాలో ఇండియా -పసిఫిక్ ఐలాండ్స్‌ కోఆపరేషన్ సమావేశం పోర్ట్‌ మోరెస్బీః ఇండియా-పసిఫిక్ ఐలాండ్స్ కోఆపరేషన్ సమావేశాల్లో (ఎఫ్‌ఐపీఐసీ) భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సోమవారం పశ్చిమదేశాలపై

Read more