తొలి మహిళా వ్యోమగామి

తెలుసుకో తొలి మహిళా వ్యోమగామి అంతరిక్షంలోకి వెళ్లి వచ్చిన తొలి మహిళా వ్యోమగామిగా రష్యాకు చెందిన వాలంతీనా తెరిస్కోవా పేరు చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలుస్తుంది. 1937లో సాధారణ

Read more