ఓసియోలా మేక్‌కార్టి

తెలుసుకో ఓసియోలా మేక్‌కార్టి ‘నువ్వు ఎక్కువ మంది ఆకలిని తీర్చలేకపోతే, కనీసం ఒక్కడి ఆకలిని తీర్చుఅని మదర్‌ థెరెసా చెప్పేది. అమెరికాలోని మిస్సిసిపీ రాష్ట్రంలోని హేటియస్‌ బెర్గ్‌కు

Read more