ఇండియా డే పెరేడ్ లో ఓఎఫ్ బిజెపీ

“ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ అసోసియేషన్స్(ఎఫ్ఐఏ) ఆధ్వర్యంలో న్యూయార్క్‌లో నిర్వహించిన ఇండియా డే పెరేడ్‌లో “ఓవర్ సీస్ ఫ్రెండ్స్ అఫ్ భారతీయ జనతా పార్టీ, న్యూయార్క్ లో  జరిగిన ఇండియా

Read more