అవయవ మార్పిడికి ప్రభుత్వ ఆసరా

అవయవ మార్పిడికి ప్రభుత్వ ఆసరా అవయవ మార్పిడికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అండగా నిలబడడం విప్లవాత్మకమైన పరిణామం.అవయవ మార్పిడి ఎంతో వ్యయంతో కూడుకున్నదే కాదు, ఈ శస్త్ర చికిత్ససంక్లిష్టమైనది

Read more