కర్బన ఉద్గారాల నియంత్రణ అవసరం

కాలుష్యం కారణంగా 26 శాతం మరణాలు దేశంలో సంభవిస్తున్న అకాల మరణాల్లో దాదాపు 26 శాతం మరణాలు కాలుష్యం కారణంగా సంభవిస్తున్నవేనని అధికారిక గణాంకాలే చెబుతున్నాయి. వాయువు

Read more