ఆరెంజ్ ఆటోలో ఉద్యోగాలు

షోరూం విభాగం: అకౌంట్స్‌ మేనేజర్‌, ఇంటర్నల్‌ ఆడిట్‌ మేనేజర్‌, అకౌంట్స్‌/ఆడిట్‌/ఎగ్జిక్యూటివ్స్‌, హెచ్‌ఆర్‌ మేనేజర్‌, సేల్స్‌ మేనేజర్‌, సేల్స్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్స్‌. వర్క్‌షాప్‌ విభాగం: సర్వీస్‌ అడ్వయిజర్స్‌, టెక్నిషియన్స్‌, స్పేర్‌

Read more