ఏపి కాంగ్రెస్‌ ఇన్‌చార్జీగా ఉమెన్‌ చాందీ

న్యూఢిల్లీఃకేరళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఉమెన్‌ చాందీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కాంగ్రెస్‌ వ్యవహారాల ఇన్‌చార్జీగా నియమితులయ్యారు. ఇప్పటి వరకు ఈ పదవిలో దిగ్విజ§్‌ుసింగ్‌ వ్యవహారించారు. దిగ్విజ§్‌ు స్థానంలో ఉమెన్‌ చాందీనికి

Read more