ఒంటిమిట్టలో ఘనంగా ప్రారంభమైన కల్యాణవేడుక

ఒంటిమిట్టలో ఘనంగా ప్రారంభమైన కల్యాణవేడుక కడప: ఒంటిమిట్ల కోదండరాముని ఆలయంలో స్వామివారి కల్యాణ వేడుక ప్రారంభమైంది.. ఆలయంలో దుర్కోల ఉత్సవం ముగిసింది.. దీంతో సీతారాముల విగ్రహాలను అర్చకులు,

Read more