ఉల్లిపరక కూర

ఉల్లిపరక కూర కావలసినవి ఉల్లిపొరక-మూడు కప్పులు, ఆవాలు, జీలకర్ర-పావ్ఞటీస్పూన్‌ పసుపు-పావు టేబుల్‌స్పూన్‌, కారంపొడి-ఒక టేబుల్‌స్పూన్‌ ధనియాలపొడి-రెండు టేబుల్‌స్పూన్లు, గరంమసాలా పొడి-పావ్ఞ టేబుల్‌స్పూన్‌ అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద-ఒక టేబుల్‌స్పూన్‌, శనగపిండి-మూడు

Read more