ఉల్లిరసం అరచెంచా చాలు

ఉల్లిరసం అరచెంచా చాలు ఉల్లివాడని వంటకాలు తక్కువ. పదార్థాల్లో రుచికే కాదు చర్మసౌందర్యానికీ, జుట్టు ఆరోగ్యానికీ ఉల్లిపాయని చక్కగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. జుట్టు బాగా పెరగడానికి ఉల్లిపాయ మేలు

Read more