తూర్పుతీరంలో ఒఎన్‌జిసి రూ.34వేల కోట్లు పెట్టుబడులు

తూర్పుతీరంలో ఒఎన్‌జిసి రూ.34వేల కోట్లు పెట్టుబడులు న్యూఢిల్లీ, అక్టోబరు 1 : ప్రభుత్వరంగంలోని చమురు అన్వేషణ సంస్థ ఒఎన్‌జిసి తూర్పుతీరంలో మరింత గా అన్వేషణలకుగాను వచ్చే నాలుగేళ్లలో

Read more