దేశంలో ఒకే భాష సాధ్యం కాదు: జైరాం రమేష్‌

బెంగళూరు: మనమంతా ఒక దేశస్తులం, మనదేశంలో వేర్వేరు భాషలు, వేర్వేరు సంస్కృతులున్నాయి, అన్ని ఒకటే కాదని కాంగ్రెస్‌ నేత జైరాంరమేష్‌ పేర్కొన్నారు. ఒకే దేశం ఒకే పన్ను

Read more