సీఎస్‌ ఎస్కే జోషిని కలిసిన రజత్ కుమార్

హైదరాబాద్‌: రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి రజత్‌కుమార్‌ సీఎస్‌ ఎస్కే జోషితో సమావేశం అయ్యారు. ఆనంతరం ఆయన మాట్లాడుతు ఎన్నికల సిబ్బంది నిమిత్తం సీఎస్‌ను కలిశానని రజత్‌కుమార్

Read more