రికార్డు కెక్కిన అతి చిన్న కెమెరా

తయారుచేసిన ఓమ్నీ విజన్ హైదరాబాద్‌: ఈ చిత్రంలో వేలిపై ఉన్న నల్లటి చిన్న వస్తువును చూశారా? ఇది హై ఎండ్ ఫెసిలిటీస్ తో తయారైన కెమెరా. ఇదే

Read more