టోక్నో ఒలింపిక్స్‌లోపతకాలే లక్ష్యంగా సదస్సు

టోక్నో ఒలింపిక్స్‌లోపతకాలే లక్ష్యంగా సదస్సు హైదరాబాద్‌: టోక్యోలో ఒలింపిక్స్‌లో పతకాలే లక్ష్యంగా రాస్ట్ర క్రీడాశాఖ ప్రత్యేక కమిటీ సభ్యులు ఓంప్రకాశ్‌, బల్‌దేవ్‌సింగ్‌ , రాజేష్‌క్లా, పుల్లెల గోపీచంద్‌

Read more