ఆసియా గేమ్స్‌ 2030 ఆతిథ్య రేసులో రెండు దేశాలు

బిడ్‌ దాఖలు చేసిన సౌది అరేబియా, ఖతార్‌ న్యూఢిల్లీ: ఆసియా గేమ్స్‌ 2030 ఆతిథ్య హక్కుల కోసం సౌది అరేబియా, ఖతార్‌ దేశాలు బిడ్‌ దాఖలు చేసినట్లు

Read more