పాత టూత్‌బ్రష్‌లతో…

పాత టూత్‌బ్రష్‌లతో… పాత టూత్‌బ్రష్‌ని వంటగదిలో కట్‌గ్లాసెస్‌, కుక్కర్‌మూతలు, గాజు సామాను శుభ్రపరచుకోవటానికి ఉపయోగించవచ్చు. పాతషేవింగ్‌ బ్రష్‌ వైట్‌షూస్‌కి పాలిష్‌ వేసుకోవటానికి ఉపయోగించవచ్చు. కొంచెం లిక్విఫైడ్‌ పాలిష్‌ని

Read more