నిన్న రాత్రి పాతబస్తీ జనాలు నిద్రపోలేదు..ఎందుకంటే

బుధువారం రాత్రి పాతబస్తీ జనాలు నిద్రపోలేదు. భరించలేని వాసన తో ప్రజలు హాస్పటల్ పాలైయ్యారు. వాసన భరించలేక పిల్లలు వాంతులు చేసుకోగా, పెద్దవాళ్లు అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. టప్పాచబుత్ర,

Read more