ఓలా నుంచి కొత్త ప్లాట్‌ఫామ్‌ ‘ఓలాప్లే

ఓలా నుంచి కొత్త ప్లాట్‌ఫామ్‌ ‘ఓలాప్లే హైదరాబాద్‌: క్యాబ్‌రవాణా సంస్థ ఓలా క్యాబ్స్‌ కొత్తగా నగరంలో ఓలా కనెక్టెడ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ కింద ‘ఓలా ప్లేను ప్రారంభించింది. సంస్థ

Read more