ఒజోయ్‌ ఎ1 కేవలం పిల్లల వాచ్‌

ఎన్‌డబ్లూఎస్‌డి టెక్నాలజీస్‌ కంపెనీ ఒజోయ్‌ ఎ1 పేరిట కేవలం పిల్లల కోసమే ఓ స్మార్ట్‌వాచ్‌ను ఇవాళ విడుదల చేసింది. ఇందులో సిమ్‌ వేసుకోవచ్చు. అలాగే వాయిస్‌ కాలంగ్‌,

Read more